Grote levensvragen op het Meiweekend

Het Meiweekend gaat de boeken in als een heerlijk, gezellig en mooi weekend, waarin we alles leerden over joodse celebrities en de invloed van het joods-zijn op hun succes. Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om te onderzoeken waarom het joodse volk in elke maatschappij toch altijd weer slaagt.

Wat zijn de verbanden tussen hun roem en hun Joods-zijn? Helpt dat mee, of juist niet? Lekker kritisch de discussie met elkaar aangaan en je innerlijke Albert Einstein (mooi voorbeeld!) naar boven halen dus. Het was heel interessant om te zien hoeveel variatie en overeenkomsten te zien waren bij iedereen die meedeed.

Zou dat Joods-zijn de chanichiem zelf ook helpen in het leven?  JK5 onderzocht het tijdens de Haboniem-versie van ‘Levensweg’, een bordspel waarin een mensenlevens en alle keuzes die voorbij komen worden nagespeeld. Bij de start moesten de kinderen kiezen of ze wél of níet Joods geboren wilden worden, een keuze die doorwerkte in de rest van het spel: ‘Ga jij, en later je kinderen naar Rosj Pina? Stuur jij je kinderen naar Haboniem? Bij welke kerkgemeenschap sluit jij je aan? Deze dringende dilemma’s, waar de chanichiem ooit ook voor komen te staan, zorgden voor een vurige discussie. Later moesten ze een innovatief Habo-gerelateerd product presenteren aan de hele eetzaal, zie het resultaat hieronder!

Bij het maken van Havdalah op zaterdagavond vertelde Rafa ons waarom het zo belangrijk is dat wij als joodse jeugdvereniging in deze tijden samenkomen. Dank aan onze rosh Julie Sajet, alle madrichiem en chanichiem, het was een topweekend!