Waarom Avaniem?

Haboniem is voor het uitvoeren van haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk van subsidiegevers. De geldpotjes van deze subsidiegevers beginnen steeds leger te raken, daarom is het belangrijk dat Haboniem binnen de komende jaren minder afhankelijk wordt van deze subsidies. Zo verwacht Stichting Collectieve Marorgelden, een van de grootste subsidiegevers van Haboniem, in 2030 te stoppen met uitkeren. Haboniem heeft dit geld hard nodig om te blijven bestaan. Avaniem kan een cruciale rol spelen in het voortbestaan van Haboniem. Wij zijn ervan overtuigd dat er onder oud-Haboniemers en andere vrienden van Haboniem genoeg mensen zijn die hieraan een bijdrage willen leveren. Door op vaste basis donaties te ontvangen van haar leden, kan Avaniem een onafhankelijke subsidiegever van Haboniem worden en hiermee de continuïteit en groei van Joods Nederland waarborgen.

Waarom Haboniem?

Haboniem levert namelijk een aanzienlijke bijdrage aan Joods Nederland. Het gaat goed met Haboniem. Met meer dan 150 deelnemers aan haar machanot, weekenden en andere activiteiten mag zij zich met trots de grootste Joodse jeugdbeweging van Nederland noemen. Dat die invloed van Haboniem zich ook na het lidmaatschap doorzet blijkt uit de grote hoeveelheid Haboniemers die actief zijn in Joods Nederland. Uit onderzoek naar Haboniem in Noord-Amerika (Cohen en Fink, 2013) blijkt dat Haboniemers gemiddeld gezien vaker lid zijn van Joodse organisaties, een sterkere Joodse identiteit hebben, vaker Joodse vrienden hebben, vaker deelnemen aan Joodse activiteiten zoals sjabbatmaaltijden, hun Joodse identiteit belangrijker vinden, en vaker thuis sjabbat maken dan de controlegroep met mensen die niet naar Haboniem zijn geweest. Ook uit Nederlands onderzoek (Tanenbaum en Kooyman, 2014) blijkt dat Haboniem van grote invloed is. De jaarlijkse Israëlreis wordt in het onderzoek een keerpunt genoemd, waarna jongeren zich Joodser zijn gaan voelen, en zich in de praktijk ook meer met het Jodendom zijn gaan bezighouden. Ook de andere activiteiten van Haboniem worden in dit onderzoek genoemd als een versterkende factor van de Joodse identiteit.