Waarom Avaniem?

Haboniem is een organisatie die voor het uitvoeren van haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van subsidies. De geldpotjes van deze subsidiegevers beginnen steeds leger te raken. Stichting Collectieve Marorgelden, de grootste subsidiegever van Haboniem, verwacht in 2030 te stoppen met uitkeren. Haboniem heeft dit geld hard nodig.

 

 

Haboniem levert een aanzienlijke bijdrage aan Joods Nederland. Het gaat goed met Haboniem. Met meer dan 150 deelnemers aan haar kampen en weekenden mag zij zich met recht de grootste Joodse jeugdbeweging van Nederland noemen. Dat die invloed van Haboniem zich ook na het lidmaatschap doorzet blijkt wel uit de grote hoeveelheid Haboniemers die actief zijn in Joods Nederland. Uit onderzoek naar Haboniem in Noord-Amerika (Cohen en Fink, 2013) blijkt dat Haboniemers gemiddeld gezien vaker lid zijn van Joodse organisaties, een sterkere Joodse identiteit hebben, vaker Joodse vrienden hebben, vaker deelnemen aan Joodse activiteiten zoals sjabbatmaaltijden, hun Joodse identiteit belangrijker vinden, en vaker thuis sjabbat maken dan de controlegroep met mensen die niet naar Haboniem zijn geweest. Ook uit Nederlands onderzoek uit 2014 (Tanenbaum en Kooyman, 2014) blijkt dat Haboniem van grote invloed is. De jaarlijkse Israëlreis wordt in het onderzoek een keerpunt genoemd, waarna jongeren zich Joodser zijn gaan voelen, en zich in de praktijk ook meer met het Jodendom zijn gaan bezighouden. Ook de andere activiteiten van Haboniem worden in dit onderzoek genoemd als een versterkende factor van de Joodse identiteit.

Als wij willen dat Haboniem deze activiteiten ook in de toekomst kan blijven organiseren, is het noodzakelijk dat er een nieuwe vorm van inkomsten komt. Wij zijn ervan overtuigd dat er onder oud-Haboniemers en andere vrienden van Haboniem genoeg mensen zijn die hieraan een bijdrage willen leveren. Avaniem is een stichting die zich door het werven van gelden inzet voor financiële zekerheid voor Haboniem, voor nu en in de toekomst, zodat de beweging zich kan blijven inzetten voor de groei van Joods Nederland.

Doneer Nu!