FAQ

Q: Wat is Avaniem?

A: Avaniem is een stichting die door middel van donaties geld werft voor Haboniem in Nederland.

Q: Waarom is Avaniem opgericht?

A:  Subsidiegevers voor de Joodse gemeenschap hebben steeds minder geld te besteden. Haboniem is voor de uitvoer van haar activiteiten grotendeels van deze subsidies afhankelijk. Om de continuïteit van Haboniem veilig te kunnen stellen is een nieuwe stroom van inkomsten noodzakelijk. Stichting Avaniem wil deze nieuwe stroom van inkomsten voor Haboniem creëren.

Q: Voor wie is Avaniem bedoeld?

A: Avaniem is bedoeld voor iedereen die Haboniem een warm hart toedraagt.

Q: Wie zit er in het bestuur van Avaniem en hoe worden zij benoemd?

A: De huidige bestuursleden zijn Ruben Koekoek (voorzitter), Harry Prins (penningmeester), Galit Soesan (secretaris), Ronald van Weezel (algemeen bestuurslid) en Tessa Leviton (algemeen bestuurslid). Ze worden benoemd door middel van coöptatie.

Q: Wordt er toezicht gehouden op het bestuur van Avaniem en zo ja, door wie?

A: Er wordt geen toezicht gehouden. Wel zal Avaniem verantwoording afleggen aan haar donateurs door inzichtelijk te maken wat er met het gedoneerde geld gebeurt.

Q: Heeft het mazkiroet van Haboniem invloed op Avaniem?

A: Nee, het bestuur van Avaniem is onafhankelijk. Avaniem subsidieert Haboniem na indiening van een subsidieverzoek en keert uit op van te voren vastgestelde subsidiecriteria. Haboniem heeft geen invloed op de toekenning/uitkering van de subsidie of het besluit daarover.

Q: Wat gebeurt er met het geld dat Avaniem binnen krijgt?

A: Het geld wordt op de bankrekening van de stichting bewaard, totdat er een subsidieverzoek van Haboniem is goedgekeurd. Na het einde van het kalenderjaar zal op deze website een financiële verantwoording worden gepubliceerd.

Q: Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt en hebben donateurs van Avaniem hier invloed op?

A: Het bestuur van de stichting neemt de besluiten omtrent de toekenning van subsidies. Er is natuurlijk altijd ruimte voor suggesties en input van donateurs.

Q: Wie beheert het geld van Avaniem?

A: Het geld wordt beheerd door de Stichting en in het bijzonder door de penningmeester: Harry Prins.

Q: Waarom zou ik een bijdrage aan Avaniem moeten leveren?

A: Omdat extra subsidieinkomsten noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van Haboniem.