Over Avaniem

Stichting Avaniem is een vriendenfonds voor Haboniem-Dror beHolland. Door middel van het werven van donaties, ondersteunt Avaniem de activiteiten van Haboniem.

Avaniem (Even ev.) is Ivriet voor ‘stenen’. De naam staat symbool voor de stenen die Haboniem (de bouwers) nodig hebben om te bouwen.

Doelen

Het inzamelen van gelden en middelen ter ondersteuning van de activiteiten van Haboniem Dror beHolland.

Waarom?

Waarom een stichting als Avaniem noodzakelijk is voor het voortbestaan van Haboniem leest u hier.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Chaya Rodrigues Pereira – Voorzitter
  • Tessel Peereboom – Secretaris
  • Talli Naamani – Penningmeester
  • Michael Hess – Algemeen bestuurslid
  • Asjer Waterman – Algemeen bestuurslid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Comité van Aanbeveling

De volgende personen nemen zitting in het Comité van Aanbeveling:

  • Ruben Troostwijk
  • Rene Glaser
  • Ido Menco
  • Jessica Numann