ANBI

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en betekent dat de organisatie voldoet aan de fiscale criteria die de Belastingdienst vereist. ANBI betekent ook dat de organisatie een aantal sociale doelen nastreeft die aan de samenleving tengoede komen. Verder biedt een ANBI-status fiscale voordelen voor donateurs.

Avaniem heeft momenteel nog geen ANBI-status. Hier wordt hard aan gewerkt.

Jaarverslag

Het actuele jaarverslag wordt binnenkort gepubliceerd.

Beleidsplan