ANBI

ANBI

Avaniem is bezig met het aanvragen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2014 is het voor instellingen met een ANBI-status verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren. Om de Belastingdienst een handje te helpen hebben wij deze informatie of de links naar deze informatie op één pagina verzameld.

De naam van de instelling: Stichting Avaniem

RSIN/fiscaal nummer: 821073643

Postadres: Bieschboschstraat 44-II 1078 MV Amsterdam

De doelstellingen en het beleidsplan van Avaniem vindt u hier

Bestuur van de stichting:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Chaya Rodrigues Pereira – Voorzitter
Tessel Peereboom – Secretaris
Talli Naamani – Penningmeester
Michael Hess – Algemeen bestuurslid
Asjer Waterman – Algemeen bestuurslid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u hier