ANBI

ANBI

Avaniem is bezig met het aanvragen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2014 is het voor instellingen met een ANBI-status verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren. Om de Belastingdienst een handje te helpen hebben wij deze informatie of de links naar deze informatie op één pagina verzameld.

De naam van de instelling: Stichting Avaniem

RSIN/fiscaal nummer: 821073643

Postadres: Landskroon 5, 1081DA Amsterdam

De doelstellingen en het beleidsplan van Avaniem vindt u hier

Bestuur van de stichting:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ruben Koekoek – Voorzitter
Harry Prins – Penningmeester
Galit Soesan – Algemeen bestuurslid
Ronald van Weezel – Algemeen bestuurslid
Tessa Leviton – Algemeen bestuurslid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u hier