Inleiding

Een Haboniemer heeft weinig nodig om de tijd van zijn leven te hebben. Machanot zijn niet overdreven luxueus en draaien vooral op vrijwilligers. Maar Haboniem wil ook inclusief (iedereen moet mee kunnen), veilig (bij elke activiteit gaat beveiliging mee), en Israel-minded (een sjaliach en de Israëlreis zijn niet weg te denken) blijven, en dat kost geld.

Haboniem is daarom afhankelijk van gulle gevers. Helaas worden veel kosten hoger en kunnen een aantal fondsen in joods Nederland minder geven. Het goede nieuws is er een grote groep alumni is (bogriem) die precies weten hoe belangrijk Haboniem is (jullie, ja!) En via Avaniem willen we jullie betrokken houden en hopen we op jullie steun. 

Avaniem heeft drie taken. We ondersteunen het mazkiroet voor het voeren van een gedegen financiële huishouding, we stemmen af met andere financiers zoals H&A, Cefina en Maror en we zamelen geld in onder oud-Haboniemers en ouders. Dat gaat direct naar Haboniem, zodat onze mooie beweging inclusief, veilig en Israel-minded blijft. Dit doen we met een fantastisch bestuur van vijf betrokken bogrim van verschillende generaties die we in de nieuwsbrief graag aan je voorstellen.

We vragen je om lid te worden van Avaniem. Het doel is om dit jaar met 120 bogriem Haboniem te ondersteunen. Met een vast bedrag van 15 euro per maand draag je bij aan het voortbestaan van Haboniem.  Word jij lid van Avaniem en zorg je dat voor toekomstige generaties Haboniem in stand blijft? 

Aleh v’hagshem,

Ruben Koekoek